D66 Democrant Nr 3, 2019

 
From: "D66 Etten-Leur / Moerdijk" <mail@PROTECTED>
Subject: D66 Democrant Nr 3, 2019
Date: May 13th 2019
     
DEMOCRANT D66 Etten-Leur Jaargang 25, nummer 3 13 mei 2019
 
 

 

Beste Democraten,

Weet je het nog, die warme zomer van 2018? Om eerlijk te zijn lijkt het wel alsof dat nog maar een paar maanden geleden was. Dat komt natuurlijk omdat het nauwelijks winter geweest is, met weinig echt koude dagen. Zelfs met campagne voeren voor de Provinciale Staten was het niet echt heel erg koud. Maar laat ik er geen praatje over het weer van maken, wat ik vooral bedoel is: het is alweer mei en veel sneller dan ik verwacht had.

Wat hebben jullie herdacht en gevierd, 4 en 5 mei? Mijn gedachten gingen naar mijn grootvader, die verzeild raakte in Operatie Dynamo, ook wel bekend als de Slag bij Duinkerken. Hij was als Nederlandse geniesoldaat betrokken bij het leggen van zeemijnen en ik vermoed dat het schip waar hij op zat orders kreeg om te gaan helpen bij het evacueren van de Britse troepen. Zijn schip werd echter gebombardeerd door de Duitsers en zonk. Hij overleefde, maar de verschrikkingen waren zo groot dat hij er nooit over heeft willen praten, terwijl hij over de periode ervoor en erna, hoe hij thuisgekomen was uit Noord-Frankrijk, in geuren en kleuren kon vertellen.
Ik dacht ook aan alle mensen die omkwamen in de vernietigingskampen. Naast de miljoenen joodse mensen kwamen ook homoseksuele en anderszins 'afwijkende' mensen in de kampen terecht. Mensen zoals ik bijvoorbeeld.

Het is zo vanzelfsprekend dat we nooit meer oorlog willen, dat we nooit meer vervolging van mensen willen alleen omdat ze iets anders geloven of een beetje anders zijn, dat we bijna vergeten om daar nog werk van te maken. Die vrede is ons niet aan komen waaien, daar is om gevochten. En de Europese Unie heeft best een belangrijke rol gespeeld bij het behoud van die vrede.

Veel partijen proberen kiezers te trekken door ze een Nederland zonder de 'bemoeienis' van de EU te beloven. Er helemaal uit, of er bijna uit. Twee weken geleden sneuvelden in de Nederlandse Tweede Kamer in een motie al de woorden 'ever closer union of the people of Europe'. Voor het gemak liet men in de uitleg het 'of the people of Europe' weg en deed alsof er mee bedoeld werd dat de Unie steeds meer macht moest krijgen. Nu zijn we helemaal niet tegen een sterke Unie, maar dat is toch echt niet wat er staat. En erger nog, door het gekissebis bij het Forum voor Democratie vergat men die week even bijna al het andere nieuws, de pers pakte het pas een week later op.

D66 kiest er bewust voor om op een positieve manier campagne te voeren. Angst is een slechte raadgever, dus een lijstje maken van wat er allemaal kan gebeuren zonder Unie is zinloos. We richten liever de aandacht op wat de Unie voor ons kan betekenen, en wat we verder willen verbeteren. Daarbij heeft elke kandidaat eigen speerpunten. Ik vind bijvoorbeeld dat je in heel Europa jezelf zou moeten kunnen zijn, en dat kan nog niet. Ik vind dat de Unie wel wat efficiënter mag, met een kleinere en democratischere Commissie. En West-Brabant heeft sinds de jaren 60 van de vorige eeuw een groei doorgemaakt die er zonder de Unie nooit was geweest. Ik ben vóór Europa, en vóór hechte samenwerking in de EU.

Oh, over West-Brabant en samenwerken gesproken: de gesprekken om één West-Brabantse afdeling te gaan vormen lopen inmiddels. Het tempo ligt nog laag maar binnen een paar weken komen we weer samen om meer concrete afspraken te maken. Vóór de zomervakantie gaan we jammer genoeg niet halen, maar laten we het goed doen, in plaats van alleen maar snel.

Emma Laurijssens van Engelenhoven

 


 

Overmorgen...

Woensdag 15 mei ben je uitgenodigd bij 'Vertel het D66 Etten-Leur'. Om 19.30u zijn er fractie- en bestuursleden aanwezig voor een (informeel) gesprek. Vanaf 19.00u is er trouwens al koffie in wijkgebouw De Linde, Lambertusstraat 7 Etten-Leur. Alle details vind je in de Democrant.
Daarin vind je ook een compleet overzicht van Raadsbijeenkomsten en -vergaderingen, tot het einde van dit jaar.Actuele contactgegevens van zowel raads- als bestuursleden zijn ook in de Democrant opgenomen.

Vriendelijke groet,
D66 Etten-Leur

 

 

Vertel het D66:

Wijkgebouw De Linde
Lambertusstraat 7
4872 XA Etten-Leur

Woensdag 15 mei2019
Inloop 19.00 uur
Aanvang 19.30u
Einde ca. 22.00 uur
Persoonlijke ontmoetingen tot ca. 23.00 uur

 

 

Niet-leden van D66 Etten-Leur/Moerdijk kunnen zich afmelden voor de nieuwsbrief door hier te klikken.

 

 

Forward to a Friend
 
 
  • This mailing list is a private mailing list. There may be additional steps in order to join, and the List Owner controls who may leave the mailing list.
  • This mailing list is announce-only.

Informatie D66 Etten-Leur / Moerdijk

Privacy Policy:

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van D66 Etten-Leur/Moerdijk. Afmelden kan via de link die u onder elke nieuwsbrief vindt. Persoonlijke informatie wordt niet aan derden ter beschikking gesteld, met welk doel dan ook.