Verkiezing nieuw bestuur en Democrant

 
From: "D66 Etten-Leur" <t-mailer@PROTECTED>
Subject: Verkiezing nieuw bestuur en Democrant
Date: January 24th 2020
D66 West Brabant
 
   
NIEUWSBRIEF D66 West BrabantNummer 2, 202021 januari 2020
 
 

 

 

Bij de start van D66 West Brabant: Laten we er iets moois van maken.

 

Beste,

Op 19 januari ging de D66-afdeling waarvan u lid bent op in het nieuwe verband: D66 West Brabant. Vanaf nu vormen we een sterke eenheid die met een enthousiast nieuw bestuur de komende jaren het democratisch gedachtegoed een sterkere basis en een duidelijker profiel gaat geven in onze regio.

A propos nieuw bestuur...
Vooral daarover gaat deze nieuwsbrief. De eerste taak waar zich het voorlopig bestuur voor gesteld ziet is de verkiezing te organiseren voor een afdelingsbestuur. Dit bericht is de eerste aanzet daartoe.

Kandidaten voor de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zullen in functie worden gekozen door de Algemene Afdelingsvergadering. Voor de profielen verwijzen we graag naar dit document.

Voor de zojuist genoemde drie kernfuncties roept het voorlopig bestuur leden op zich te kandideren. Een kort bericht aan de secretaris is daarvoor voldoende.

De overige bestuursfuncties (naast de drie kernfuncties) zullen in bestuurlijk overleg worden bepaald.

Met nadruk doen we ook een beroep op leden die geen volledige bestuursfunctie willen, maar het bestuur wel kunnen en willen bijstaan bij de lopende taken. Je leeftijd vinden we van minder belang. De gemiddelde leeftijd van het bestuur mag best wat lager.

Aan deze periode van kandidaatsstelling wordt nog geen einddatum gegeven. Door het Landelijk Bureau van D66 wordt momenteel een ingrijpende opwaardering van de ICT uitgevoerd. Zodra die gereed is zullen we een Algemene Afdelingsvergadering en e-voting voorbereiden.

Het voorlopig bestuur ziet de kandidaatsstellingen met optimisme tegemoet!

Met democratische groet,
Eva Laurijssens van Engelenhoven
(voorlopig) secretaris

Bijlage:
Profielen bestuurskandidatenVoor onze leden in Etten-Leur hebben we nog een bijlage: de eerste Democrant van dit jaar.

De Democrant wordt weliswaar door de fractie van Etten-Leur uitgegeven, maar leden uit andere gemeenten staat het uiteraard vrij om er ook eens in te neuzen :)

Deze Democrant bevat zoals gebruikelijk De Voorzet (van de hand van Ron Dujardin), een verslag van de laatste 'Vertel het D66 Etten-Leur', informatie over de komende editie (dondrdag 30 januari), een overzicht van wie wat en waar in die gemeente plus een verslag van de Algemene Afdelingsvergadering waarin de afdeling West Brabant in het leven werd geroepen. Best interessant dus, die Democrant :)

 

.


We raden het niet aan, maar u kunt zich afmelden voor onze berichten door hier te klikken.

 

Forward to a Friend
 
  • This mailing list is a private mailing list. There may be additional steps in order to join, and the List Owner controls who may leave the mailing list.
  • This mailing list is announce-only.

Informatie D66 Etten-Leur

Privacy Policy:

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van D66 Etten-Leur/Moerdijk. Afmelden kan via de link die u onder elke nieuwsbrief vindt. Persoonlijke informatie wordt niet aan derden ter beschikking gesteld, met welk doel dan ook.