Beplanting, de Tuin en de Tuinbaas

 
From: "De Koerier" <koerier@PROTECTED>
Subject: Beplanting, de Tuin en de Tuinbaas
Date: November 21st 2017
 
|koerier|47 / 2017

Beplanting

Beplantingsdeskundige Sanne Horn geeft vanaf woensdag 10 januari 2018 opnieuw een reeks cursusdagen onder de titel ‘Ontwerpen met Beplanting’.  Voor het maken van een levensvatbaar beplantingsplan, zowel in een particuliere tuin als in de openbare ruimte, is verbeeldingskracht en kennis over beplanting en beheer nodig.
In deze 10-daagse cursus wordt gewerkt aan drie beplantingsplannen. Een verfijnd beplantingsplan voor een particuliere tuin, een meer kunstzinnig beplantingsplan voor een museumtuin en een praktisch beplantingsplan voor de openbare ruimte.
De eerste drie lessen bestaan uit theorie en uitleg, maar ook van diverse oefeningen die in groepjes worden gedaan, om zo de opgedane kennis meteen te toetsen. Daarnaast worden de opdrachten die de cursisten zullen maken gepresenteerd en wordt uitgelegd wat de bedoeling ervan is.
In les 4 t/m 9 wordt gewerkt aan de opdrachten, door de tussenstanden ervan aan elkaar te presenteren en ze samen te bespreken en bekritiseren. Hier telt het adagio: ‘van de fouten van een ander leert men het meest’.
Vraag de studiegids aan via info@PROTECTED en bestudeer het programma.


 

De Tuin en de Tuinbaas

Afgelopen week trad kunstenaar Irene Droogleever Fortuyn op in Het Kantinegsprek. Zij sprak onder meer over haar project Tuinbazen. Dit project ontstond toen Droogleever Fortuyn in 2016 door Zone2Source werd gevraagd een tentoonstelling te maken in het Glazen Huis in het Amstelpark in Amsterdam. Zij ontmoette daar toen Nico van der Ree, de tuinman die het park sinds de aanleg ervan in 1971 had onderhouden en in oktober 2016 met pensioen zou gaan. Irene bracht hem in gesprek met landschapsarchitect Klaas Noordhuis, die in de beginjaren ook in het park werkzaam was geweest, en filmde het weerzien en hun gesprek terwijl zij door het park wandelden. Deze film was voor het eerst te zien op de tentoonstelling De Tuin en de Tuinman in het Glazen Huis in de eerste drie maanden van 2017.

Daarnaast heeft zij een onderzoek verricht door de hele beslisketen van het Amstelpark, van de hoogsten in de beleidshiërarchie tot en met tuinbazen en tuinmannen die dagelijks in de aarde wroeten, sets van trefwoorden voor te leggen en hun gevraagd daarop te reageren. De eerste set ging over de typologieën tuin, park, landschap, de tweede over de elementen boom, struik, plant en de derde over het onderhoud, vegen, wieden, maaien en snoeien. De respons hierop geeft tal van mooie verhalen, maar maakt ook inzichtelijk hoe de beslissingen over het park worden genomen. Dit onderzoek wordt nu voortgezet voor alle parken in Amsterdam, in samenwerking met Zef Hemel, bijzonder hoogleraar Grootstedelijke vraagstukken op de Wibautleerstoel van de Universiteit van Amsterdam en Erik de Jong, bijzonder hoogleraar Cultuur, Landschap en Natuur op de Artisleerstoel van dezelfde universiteit.

Daarom wil ik in dit project de stem van de tuinmannen raadplegen en laten horen en hun ervaringen in kaart brengen. Wat vinden zij van de parken waarin zij werkzaam zijn? Wat zouden zij graag anders zien? We leven in een tijd waarin steeds minder geld beschikbaar is voor het onderhoud van parken. De parken hebben met bezuiniging op bezuiniging te maken. Tegelijkertijd hebben mensen een grote behoefte om een relatie met hun omgeving aan te gaan, juist ook in de stedelijke omgeving. Parken worden belangrijker. Hoe kunnen we nu het een op het ander laten aansluiten? En kunnen we misschien ook de rol van de tuinman herdefiniëren en herpositioneren? Daar doen we nu onderzoek naar.”


 

 

 

NOTEER ALVAST
WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018
HET KANTINEGSPREK 
 
 
     
   
   
   
   
Forward to a Friend
 
  • This mailing list is a public mailing list - anyone may join or leave, at any time.
  • This mailing list is announce-only.

Informatie van |het ontwerpinstituut|

Privacy Policy:

Uw e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.