Tot in september

 
From: "De Koerier" <koerier@PROTECTED>
Subject: Tot in september
Date: April 11th 2018
 
|koerier|8 / 2018
Tot in september

Zoals u wellicht weet is |het ontwerp instituut| geen organisatie met overheidssteun en dient alles te gebeuren met de cursusgelden die ontvangen worden.

De laatste maanden is een afnemend aantal deelnemers waar te nemen, hetgeen helaas tot gevolg heeft dat het niet mogelijk is de cursussen te continueren. Andere doelgroepen aanspreken is niet zinvol, aangezien de inhoud van de opleiding gericht is op professionele ontwerpers en niet een algemeen of inleidend karakter heeft.

De reacties op de cursussen van de diverse docenten van de afgelopen jaren zijn allemaal positief en vertellen over de meerwaarde voor het vakgebied. Het is dus zaak deze te behouden. We zullen ons bezinnen over hoe welke stof aan te bieden en welke vorm te kiezen voor de kennisoverdracht, zodat dit alles aansluit bij een hedendaagse vraag vanuit de doelgroep van de tuinontwerpers en ontwerpende hoveniers.

Voorlopig voorzien we de start van de nieuwe activiteiten in het najaar 2018. Hebt u een vraag of graag een advies over een onderwerp, dan kunt u vanzelfsprekend contact nemen via info@PROTECTED.     
   
   
   
   
Forward to a Friend
 
 
  • This mailing list is a public mailing list - anyone may join or leave, at any time.
  • This mailing list is announce-only.

Informatie van |het ontwerpinstituut|

Privacy Policy:

Uw e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.