D66_test Message

 
From: "D66_test" <eva@PROTECTED>
Subject: D66_test Message
Date: March 4th 2017
   
NIEUWSBRIEF D66 Etten-Leur / Moerdijk Nummer 5, 4 maart 2017
 
 
 

Donderdag 9 maart :: Algemene AfdelingsVergadering

Dat is nog minder dan een week, inderdaad. De vergadering wordt gehouden in De Linde, om 20u00.

 

Beste ,

De voorbereidingen waren intensief en hebben meer tijd en overleg ik beslag genomen dan het bestuur had gehoopt. Ook voor u wordt de tijd nu krap, want we vragen u al op korte termijn de stukken bij dit bericht door te nemen.

Eventuele amendementen of voorstellen voor het door de AAV vast te stellen afdelingsreglement of voorstellen, amendementen en moties betreffende de agenda en agendapunten kunnen tot uiterlijk dinsdagavond 20.00 uur per e-mail aan de secretaris worden gestuurd.
Graag ook doorgeven als u niet bij de AAV aanwezig kunt zijn.

Tot donderdagavond 9 maart!

Vriendelijke groet,
namens het bestuur van D66 Etten-Leur/Moerdijk,
Ben van der Aa


Bijlagen (klik op de titel om het pdf-document te openen):

 1. Agenda AAV 9-3-2017
 2. Notulen AAV 20 oktober 2016
 3. Huidig Afdelingsreglement afdeling Etten-Leur
 4. Afdelingsreglement afdeling Etten-Leur-Moerdijk
 5. Jaarverslag afdelingsbestuur 2016
 6. Jaarrekening 2016
 7. Begroting 2017
 8. Jaarverslag fractie 2016
 9. Stappenplan GR2018
 10. Besluitvorming GR2018

Wijkgebouw De Linde
Lambertusstraat 7
4872 XA Etten-Leur

PS: De Linde is een mooie en representatieve locatie. Bepaal zelf of het een voordeel is of een nadeel, maar op 23u00 sluit De Linde. Mede reden om de vergadering ietwat compact te houden :)

 

 

 

 

 

 • This mailing list is a private mailing list. There may be additional steps in order to join, and the List Owner controls who may leave the mailing list.
 • This mailing list is announce-only.

desks

Privacy Policy:

Ook goed